ظهر عاشورا

محرم،عاشورا،امام حسین(ع)،دانلود مداحی ونوحه

 

دانلود نوحه و مداحی و روضه حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


حضرت رقیه (سلام الله علیها)
سال 89
 

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شعر خوانی و روضه حضرت رقیه 1 (شب سوم محرم) 1,950 0:08:18
2 شعر خوانی و روضه حضرت رقیه 2 (شب سوم محرم) 2,328 0:09:54
3 گفتم به خود یا که خبر از ما نداری  (شب سوم محرم) 2,061 0:05:51
4 خرابه چراغونه پریشونه ویرونه (شب سوم محرم) 1,259 0:03:34
5 حکایتی شده مویم ای بابا  (شب سوم محرم) 622 0:02:38
 

2. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گوش کن تا دردهایم را بگویم بیشتر  (روضه شب سوم محرم) 2,025 0:08:38
2 بابا جونم السلام، خوب نمی بینه چشمام (شب سوم محرم) 2,029 0:08:39
3 شب سوم محرم یا عزای فاطمیه است (شب سوم محرم) 2,103 0:08:58
4 خورشید زخمی حرم بابا (شب سوم محرم) 1,247 0:05:18
 

3. حاج مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باور نداشتم که بیایی برابرم  (شب سوم محرم) 2,156 0:06:07
2 خونابه های لب تو  می شورم با اشکها بابا (شب سوم محرم) 1,827 0:07:47
 

4. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه ی حضرت رقیه (روز سوم محرم) 2,414 0:10:16
 

5. محمد حسین حدادیان

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 نبودی تو این سفر من چی کشیدم (روز سوم محرم) 2,163 0:07:21
 

6. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 همن که سر بابامو با طبق آوردن (روضه روز سوم محرم) 1,478 0:06:17
2 گلایه تنها ندارم از این همه کبودی (روضه روز سوم محرم) 3,086 0:13:08
3 آروم نمی شم، ای اهل کوفه (روز سوم محرم) 2,224 0:09:27
4 بخواب رو پام مسافر (روضه روز سوم محرم) 1,973 0:08:23
5 میل پریدن هست اما بال و پر.. (روضه روز سوم محرم) 1,384 0:05:53
 
سال 88

 

1. محمود کریمی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 در دلش قاصدکی بود خبر می آورد (شب سوم محرم) 2,979 0:10:08

 

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت رقیه - قسمت اول (روز سوم محرم) 2,943 0:12:31
2 روضه حضرت رقیه - قسمت دوم (روز سوم محرم) 3,341 0:14:13
3 تا بوده همین بوده، صورت بچه ها یا سرخه یا .. (روز سوم محرم) 2,457 0:10:27
4 شب سوم با آه و ناله (روز سوم محرم) 1,682 0:04:46

 

3. مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گم شده بودم با تو پیدا شدم (روضه روز دوم محرم) 2,869 0:09:08
2 بابایی، تو که دق مرگم کردی (روز دوم محرم) 2,840 0:09:40
3 با سر رسیده ای بگو از پیکری که نیست(روز دوم محرم) 951 0:03:13

 

4. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گم شده بودم با تو پیدا شدم (روضه روز سوم محرم) 2,658 0:11:19
2 عمه بیا گم شده پیدا شده (روز سوم محرم) 2,063 0:07:01
3 تماشایی شده ویرانه امشب (روز سوم محرم) 3,461 0:14:44
4 بوی تو می آید امشب از خاک ویرانه (روز سوم محرم) 3,186 0:13:34
5 عمه جان این سر پر خون سر باب من است (روز سوم محرم) 983 0:02:46
6 از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد (روضه روز سوم محرم) 1,788 0:05:04

 

5. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گل گلزار حسینم - روضه - 1 (روز سوم محرم) 4,380 0:18:39
2 گل گلزار حسینم - روضه - 2 (روز سوم محرم) 2,682 0:11:24
3 عمه جان کنج خرابه بیت الاحزان من است (روز سوم محرم) 2,643 0:11:15
4 تا بوده همین بوده ... (روز سوم محرم) 1,412 0:03:59

 

6. مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 بابا بابا من الذی ایتمنی بابا (روز سوم محرم) 2,124 0:06:01
2 روضه حضرت رقیه (روز سوم محرم) 1,971 0:05:35
3 رسیده جان دختر بر لب (روز سوم محرم) 2,547 0:10:50

 

7. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 بابام حسین ... (روز سوم محرم) 2,754 0:09:22

 

8. حمید علیمی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الهی بمیرم برای تو نازنین من (روز سوم محرم) 2,088 0:07:06
2 من الذی ایتمنی بابا (روز سوم محرم) 1,023 0:03:28
3 روی نیزه ی غریبی سر بابا نشسته (روز سوم محرم) 2,747 0:09:30

 

سال 87 و ماقبل

1. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 من با غم خود ناله ها را زنده کردم - سال 87 513 0:03:27
2 عمه جانم بنگر امروز میهمان دارم - سال 87 1,299 0:08:50
3 بابا بابا با مادر خود فاطمه گفتم  (روضه _87) 366 0:02:26
4 ابروی کبودم چه به ابروی تو رفته (روضه _87) 936 0:06:20
5 شام غمهای من غمزده را آخر نیست 2,194 0:04:40
6 بابای من بابای من 2,794 0:06:39

2. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه    بیاید برای روز سوم عزا بگیریم - سال 87 3,057 0:10:25
2 روضه    از سفر آمدی و روشن شد..  - سال 87 2,750 0:09:22
3 من و یک عشق ، عشقی که در سینه است ...  - سال 87 1.85 0:08:04
4 طایر گلزار وحی ، کجاست بال و پرت  - سال 87 428 0:02:25
5 شب و ستاره دل و شراره چشمای مهتاب داره میباره  - سال 87 1.40 0:08:10
6 عمه جان این سر منوّر را، کمکم می کنی که بردارم  - سال 87 1,110 0:03:15
7 کی گفته من بابا ندارم 1,209 0:06:51
8 یه دختر سه ساله 657 0:05:31
9 دختر آواره ی غم ها منم 753 0:06:24
10 یا ابا المظلوم   بابا حسین 561 0:03:50

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 آرامشم بابا جون با تو خوشم باجون - سال 87 880 0:07:28
2 غم خیمه زد بر این دلم - سال 87 582 0:04:56
3 به همره خود ببر مرا تو ای پدر زجان خود سیرم 1,110 0:03:14
4 در نبود تو هر زمان مرگم پیش رویم بود 1,870 0:06:09
5 دخترم گریه نکن، آسمونت آبی شده 153 0:02:05

4. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شعر و رو ضه در روز سوم (روضه _87) 1,389 0:09:26
2 از سفر آمده ای و روشن شد (روضه _87) 1,259 0:08:33
3 دختران گرم بازی اما من .. (روضه _87) 1,331 0:09:03
4 گریه می کرد هر که چشمش بر من افتاد  (روضه _87) 1,085 0:07:22
5 ای از سفر رسیده که مهمان دختری - سال 87 1,231 0:08:22
6 ابتا یا حسین یا مظلوم - سال 87 835 0:05:40
7 دخترت در اسارت مثل گل شد پرپر - سال 87 1,073 0:07:17
8 عمه بابا آمده برخیز تا کاری کنیم - سال 87 785 0:05:19
9 ارتفاع ناقه برای دخترت بلنده - سال 87 2,191 0:09:19
10 از مقابلم پر میزنی روی بال نیزه 1.011 0:04:17
11 الهی به رقیه 2.091 0:08:51
12 داغ من امروز تازه تر شد، از دلم بابا باخبر شد 1,320 0:04:52
13 تازه مهمانم، ماه تابانم بابا حسین جان 1,620 0:05:40
14 الهی بمیرم برای تو نازنین من دلبر بابا 809 0:04:35
15 فخرم اینه تو دنیا که دلم با رقیه ست 692 0:05:49
16 گفت ای عمه بیا تو در بر من 895 0:12:17

5. سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 توی روز تاریک و دل گیر اومدی 1,239 0:08:26
2 پای من دیگه خسته است 1,091 0:07:25
3 موسم سفر اومد عمه جان حلالم کن 858 0:05:50
4 از سرفر آمدی و روشن شد (روضه) 1,436 0:09:46
5 خون می چکد از این چشم و ابرو 523 0:01:29
6 نیمه روز مثل ابرهای بهار می بارم 1,472 0:04:10
7 قاصدک بابای من گم شده، اونو ندیدی؟ 415 0:03:19
8 منم رقیه تو ، سه ساله دختر تو 1,419 0:08:03

6. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کاری کن عمه، پای غم به گل بشینه - روضه 2,421 0:10:18
2 نیمه روز هنوزم بیداری آروم جونم 1,353 0:09:12
3 دیروز تو خواب دیدم بابا .. 2,441 0:10:23
4 چشمهای من منتظره بابام میاد 2,630 0:07:40
5 مَنِ الَذّی اَیتَمَنی عَلی صِغَرِ سِنّی 592 0:01:40

7. مهدی مختاری

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت رقیه 1,015 0:06:53
2 صدای داوودیه تو بند دلم گسسته بود - روضه 1,059 0:07:11
3 نخواب دختر دل بابا 1,585 0:10:47
4 لاله زاری پیش رو، پشت سر یک سحر 1,105 0:07:30
5 صفا دادی خونمو، خونه ی ویرونمو 967 0:06:34
6 امروز در این کنج خرابه میهمانی است 1,950 0:05:41
7 ای همه ی انتظار من، آرامش قلب زار من 1,480 0:04:20
8 کنج خرابه دخترکی رو خاک سنگ ها می خوابه 1,220 0:03:34

8. حاج مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گفتم به خود یا که خبر از ما نداری، یا که خیال آمدن اینجا نداری 1,130 0:03:19
2 دلم تنگه براشنیدن صدای بابام،دلم تنگه براخوابیدن روپای بابام 1,760 0:05:08
3 یا رب به آل فاطمه دنیا چه می کند 328 0:03:40
4 تا سر زدی در قلب روز 553 0:04:42

9. ابوالفضل بختیاری

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 در خرابه روشنی روزم مهتابه 1,525 0:04:20
2 رویش روزیه داغ دل لاله سیاهه 1,422 0:04:03
3 روی خاک غم قصه تو را می نویسم و گریه می کنم 936 0:02:39
4 می چکد خون سرم، روی پای دخترم... 951 0:02:42

10. سعید حدادیان

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مهر و مه را برده اند   572 0:03:51

11. روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 چه در ویرانه، چه در گلخانه، تو هستی شمع و منم پروانه 1,014 0:02:53

12. حاج حسین سازور

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 خوش آمدی ای همه دار و ندار من یا ابتاه 2,230 0:06:30

13. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 آمدی میهمانم، از غمت نیمه جانم 1,070 0:03:08

14. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 من بوته یاس ولا نور دو عینم - سال 87 1,452 0:09:51
2 باز هم اومد محرم لباس ماتم بیارید - سال 87 1,605 0:10:54
3 من دختر سلطان عالم عینم (دو دم _87) 1,035 0:07:01
4 بیا ببین عمه رسیده بابایم - سال 87 1,223 0:08:17
5 از سفر آمدی و روشن شد (روضه _ 87) 801 0:05:25
6 ابتاه یا ابتاه من الذی ایتمنی 990 0:02:54
7 ای پدرجان ببین خرابه شد منزلم، از فراقت شده جان پدر خون دلم 666 0:01:53
8 کی دیده توی دنیا، سه ساله دست بسته 990 0:02:53
9 یا رقیه بنتُ الحسین 755 0:05:10

15. حمید علیمی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 در این مصیبت چو نی بنالم 513 0:04:22

16. ملا باسم

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 طفله رقیه 666 0:05:40

17. حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 قسم به اشک دیده    به یک سر بریده 420 0:03:32
2 یکی بود یکی نبود    به زیر گنبد کبود 696 0:05:54
3 سر زدی بر من در این دل روز 461 0:03:53
4 گفتم بهش بابا دارم ... 496 0:04:11
5 عمو جون پیشم بشین، دارم می رم 516 0:04:08
6 با رقیه دل من خدایی می شه 438 0:03:43

18. حاج احمد واعظی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت رقیه (س) 452 0:03:50
2 ای پدر    ای پدر    جان عمه بگو 681 0:05:48
3 آن طرف طفلی سه ساله 347 0:02:57
4 عجب رسمیه رسم زمونه 618 0:05:15

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸٩/٩/۱۸ توسط علی