دیوانه شود مَحرَم در ماه محرّم...

اندر روایت است که فردی نامش محرم بود

 (به فتح میم وسکون حاء نقطه مقابل نامحرم )

بله عزیزان

این آقای محرم مسلمونیش فقط در ماه محرم بوده  فقط تو

این ما به مسجدمی اومده وبا مسجدی ها آمد ورفت وسلام

 وعلیکی داشته وبرای این کار خودش شعری درست کرده

 بوده ومی گفته :

دیوانه شود مَحرَم ..............................در ماه محرّم

یکی از دوستانش شعر او را کامل میکند ومیگوید :

در ماه صفرهم .......................ده ماه دگرهم !

یعنی این جور نباشه که مسلمونی ومسجد اومدن ما

 منحصر بشه به ماه محرم بلکه ماه صفر هم مسجدی بشیم

 سایر ماههای دیگر هم در مسجد رفت وآمدی داشته با شیم

وبا مسلمونا ومسجدی ها و نمازگزاران وبندگانصالح خدا سر وسری

 وسلام وعلیکی ورفت وآمدی داشته باشیم .

باز خدا رحمت کند این آقا محرم را که یک ماه محرم را به مسجد

 می رفته  در حالی که ما الآن مسلمونایی داریم که فقط دهه ی

محرم را به مسجد می آیند نه تمام ماه محرم را

وبعضی ها از این هم عقب مانده ترند ومسلمونی شون

 منحصر میشه به شب عاشورا 

 او ن یه شب را هم نمی آیند که در نماز جماعت شرکت کنند 

 نه اینها با خدا کاری ندارند.

 بلکه میاندزنجیر بزنند ونذری بخورند وحاجت بگیرند.

 کاری به خدا نداشته وندارند ؟؟؟!!!

بله عزیزان مسلمونی بعضی از ارادتمندان امام حسین تا این حد است.

  شما از مسلمونی این جور آدماتعجب نمی کنید ؟؟!!

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط از قول یکی از عرفا نقل کرده بود

 که گفته بود :

من دلم به حال امام حسین نمی سوزه

بلکه

دلم برا خدا میسوزه ؟!!

امام حسین غریب نیست خدا غریب است ؟؟!!!

امام حسین این همه مشتری دارد این همه آدم بخاطر

 اوبه مسجد وکوچه وبازار می آیند وبر سروسینه میزنند وگریه میکنند.

اما دلها بسوزد برا خدا که

 

 هیچ مشتری وطرفدار نداره

 

 ؟؟!!

 

وقت نماز ده نفر برا ی نماز جماعت به مسجد نمی آیند

 امام برای امام حسین

ده هزار نفر میاند  و بر سر وسینه میزنند وحسین حسین میکننند

پس دلها بسوزد بر غریبی خدا ؟!

بله عزیزان این است مسلمونی ما !!!

ای محبان حسین بیایید شیعه ی حسین بشید وبرنامه ریزی کنید

اگه مرتب نمیتونید

 لااقل هفته ای یک بار با مسجدی ها نماز بخوانید.

وحد اقل هرماه یک مرتبه در نمازجمعه شرکت کنید .

..................................................................................

دیوانه شود مَحرَم

                           در ماه محرّم

                                       در ماه صفر هم

                                                              ده ماه دگرهم !!!

 

/ 0 نظر / 103 بازدید