مهدی سلحشور

  مدت زمان | دفعات بازدید مهدی سلحشور (82)    

  پخش   دریافت   11:12 41 شب 8 : روز و شب از غم تو بیمارم         پخش   دریافت   11:30 13 شب 8 : این پیرمرد بی تو زمین گیر می شود         پخش   دریافت   01:53 9 شب 8 : ای علی اکبر شبه پیغمبر         پخش   دریافت   07:15 10 شب 8 : می باره روی زخم تو اشک بابا علی جان         پخش   دریافت   13:00 11 شب 8 : رفتی و رفت جان بابا از تن ای رعنا جوانم         پخش   دریافت   06:28 11 شب 8 : چشماتو واکن تا نمیرم از غم تو         پخش   دریافت   04:16 4 شب 8 : یا حسین یابن الزهراء         پخش   دریافت   05:05 5 شب 8 : می میریم تو عزات سفینة النجاة         پخش   دریافت   06:07 9 شب 8 : غمت از روز ازل آقا مهمون دلاست         پخش   دریافت   03:50 8 شب 8 : آقا نگیر از دل من شور دیدار کرب و بلاتو         پخش   دریافت   07:05 8 شب 8 : شبای روضه که ماتم میگیرم         پخش   دریافت   02:53 6 شب 8 : کجایید ای شهیدان خدایی         پخش   دریافت   07:47 243 شب 7 : با خودم فکر می کنم اصلا چرا باید رباب با آب هم قافیه باشد         پخش   دریافت   09:07 100 شب 7 : تیر بزرگ است کجا از جهت طول و ...         پخش   دریافت   02:10 127 شب 7 : لالایی اصغر من         پخش   دریافت   05:25 103 شب 7 : من و این داغ تو ای شش ماهه         پخش   دریافت   08:56 91 شب 7 : ای حرمله گل وقف تماشاست         پخش   دریافت   07:49 108 شب 7 : دعا کنید نمیره         پخش   دریافت
/ 0 نظر / 45 بازدید