عبرت از عاشورا

عاشورا غير از درس،يك صحنه عبرت است.

عبرت گيري از عاشورا اين است كه نگذاريم روح انقلاب و فرزندان انقلاب در جامعه منزوي بشوند.

عاشورا به ما درس مي دهد كه براي حفظ دين بايد فداكاري كرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید