به امید دیدار روی مهدی

   به امید دیدار روی مهدی

همه با هم بیاید هر جمعه  دست دعا بداریم تا هرچه زود تر فرج اقا زود تر برسد

الا که نور خدایی کند که بیایی
                                                            تونورغیب نمایی خداکند که بیایی
نظام هردو جهانی امام عصروزمانی
                                                            یگانه رهنمایی   خداکند که بیایی
دل مدینه شکسته حرم به ره نشسته
                                                            تومروه ای توصفایی خدا کند که بیایی
هنوز جسم شهیدان فتاده است به میدان
                                                            تووارث شهدایی خداکند که بیایی

/ 0 نظر / 16 بازدید