حسن خلج

مدت زمان | دفعات بازدید حسن خلج (70)    

  پخش   دریافت   09:27 19 شب 8 : بابا تو قفس نیزه و خنجر         پخش   دریافت   09:15 15 شب 8 : روضه حضرت علی اکبر سلام الله علیه         پخش   دریافت   11:50 17 شب 8 : عذابم نده روی زمین نکش پاهاتو         پخش   دریافت   07:56 6 شب 8 : عازم به میدان شد یا رب تازه جوانم         پخش   دریافت   12:02 5 شب 8 : پا شو ای مؤذن کرب و بلا اذون بگو         پخش   دریافت   09:18 5 شب 8 : بنیّ قتلوک و ما عرفوک         پخش   دریافت   05:14 10 شب 8 : به کجا میروی ای یوسف زهرا         پخش   دریافت   04:15 6 شب 8 : بینش اهل حقیقت که حقیقت بین است         پخش   دریافت   02:26 9 شب 8 : حسین وای         پخش   دریافت   06:01 517 شب 7 : بخواب شیش ماهه شیرین زبونم         پخش   دریافت   08:13 257 شب 7 : بابا نشد دومادیتو ببینم         پخش   دریافت   09:44 219 شب 7 : ببار آسمون لبای تشنه خشک و زرده         پخش   دریافت   05:16 178 شب 7 : دار و ندار من هستی ای طفل مستم         پخش   دریافت   12:18 159 شب 7 : بیا تا خدا را با دل پریشون بخونیم         پخش   دریافت   08:29 167 شب 7 : وقت رفتن اومده         پخش   دریافت   05:48 155 شب 7 : آخرین امیر لشکر راهی میدون شده         پخش   دریافت   04:45 148 شب 7 : عطش بالا گرفته دل سقا گرفته         پخش   دریافت   07:11 123 شب 7 : چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی         پخش   دریافت   04:39
/ 0 نظر / 23 بازدید