یکی از نوحه های خیلی زیبای حسین سعادتمند که الان قسمتی از شعرش یادم هست که بسیار زیبا خونده.اگر کسی نوحه را داره برام ایمیل کنه

افتاده گر در این بیابان پیکرت بود
منزل به منزل همره زینب سرت بود

سیمای زین العابدین تصویر غم بود
بر گردنش زنجیر بیداد و ستم بود

بعد از تو جایم مجلس نامحرمان بود
زخم زبانها بود و اشک من روان بود

/ 0 نظر / 104 بازدید