محمود کریمی

  مدت زمان | دفعات بازدید محمود کریمی (155)    

  پخش   دریافت   22:48 109 روز 8 : پدر از خیمه ها نظر می کرد         پخش   دریافت   12:19 76 روز 8 : علی پاشو که مردم اکبرم         پخش   دریافت   01:59 42 روز 8 : بسان شیری که میلرزد ز بیمش دشمنش         پخش   دریافت   07:16 40 روز 8 : جاء من بین الخماء         پخش   دریافت   05:09 45 روز 8 : به دلم رحم کنم پس جگرم را چه کنم         پخش   دریافت   06:03 42 روز 8 : به وقار و شکوه برون آمد ز حرم         پخش   دریافت   03:17 44 روز 8 : حسین حسین         پخش   دریافت   05:45 45 روز 8 : اگه بشه با این عاشقا         پخش   دریافت   04:36 45 روز 8 : یم فاطمی در سرمدی مه هاشمی         پخش   دریافت   09:58 30 شب 8 : فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه         پخش   دریافت   13:43 37 شب 8 : بر زانو آمده پسرش را صدا کند         پخش   دریافت   08:13 57 شب 8 : چه قیامت چه محشری         پخش   دریافت   02:54 41 شب 8 : دست عالم و دامن تو یا علی         پخش   دریافت   03:50 38 شب 8 : عبا بیارید باهم ببرید پیکر اربا اربا را         پخش   دریافت   09:09 28 شب 8 : ز بس دارم به دل شوق سر سر کوی علی اکبر         پخش   دریافت   03:21 32 شب 8 : تو که پاره جگر منی         پخش   دریافت   08:21 28 شب 8 : اگه بشه با این عاشقا می خوام یه شب بیام کربلا         پخش   دریافت   02:18 28 شب 7 : علی جان چشمم به غیر خون جگر تر نمی شود         پخش   دریافت
/ 0 نظر / 34 بازدید