نوحه با صدای محمود کریمی ویژه محرم

      مدت زمان | دفعات بازدید محمود کریمی (20)    

  پخش   دریافت   05:21 60 روز دوم : نقل حکایت غلام ترک         پخش   دریافت   14:03 42 روز دوم : شبیه سایه بدنبال شاه می آمد         پخش   دریافت   12:09 24 روز دوم : همین که لحظه شور نزول زینب شد         پخش   دریافت   10:21 25 روز دوم : اسماعیل به منا اومده         پخش   دریافت   03:25 18 روز دوم : راکبو المجد فی الطفوف         پخش   دریافت   03:55 33 روز دوم : دادند در این میان شه لب تشنه را سلام         پخش   دریافت   02:47 31 روز دوم : دست به دامان تو ام یا حسین         پخش   دریافت   07:30 37 روز دوم : اونا که دنیا را به بازی میگرند         پخش   دریافت   02:39 21 روز دوم : این کفر نباشد و سخن کفر نه این است         پخش   دریافت   07:52 1036 روز 1 : سلام ای مهر از روی تو پیدا         پخش   دریافت   18:10 637 روز 1 : خاطرم نیست که از کی به تا عاشق شده ام         پخش   دریافت   03:49 550 روز 1 : شوریده و شیدای توام         پخش   دریافت   05:46 499 روز 1 : خون دل رو گونه ها         پخش   دریافت   04:29 474 روز 1 : ای شه بی پیرهن پراهن من شد پرچمت         پخش   دریافت   05:44 461 روز 1 : ماتمین گلی ای ارباب بی سر         پخش   دریافت   05:22 404 روز 1 : سلام ما به شکوه آفرین بزم جلال         پخش   دریافت   01:03 474 روز 1 : مشکی شد پرچم گنبد ثارالله         پخش   دریافت   03:15 451 روز 1 : ز دار الاماره تو و یک اشاره         پخش  
/ 0 نظر / 49 بازدید