چو محرم شد ز صف محشر یاد آور یاد آور

چو محرم شد ز صف محشر یاد آور یاد آور

بستان آبی زعلی اصغر یاد آور یاد آور

اندوه یتیمان بین

انبوه اسیران بین

زحسین یکدم یاد آور

به دو چشم تر یاد آور

زخطاب آن مولا دل ما میسوزد

که شنیده ظلم و ستم کاری تا این حد

 نگران بر مقتل زینب

سروخنجر یارب یارب

 چوبدیدی سر به سرنی

زتن بی سر یاد آور

به دو چشم تر یاد آور


زعطش گویم یاد آورم از سقایش

که نموده جان قربان به ره مولایش

 علم ومشکش زکف افتاد

سرودست خود ز وفا داد

 زعمود و فرق علمدار

چو مه انور یاد آور

به دو چشم تر یاد آور

............

  پخش       دریافت     7:15     محرم شد ز صف محشر یادآور  با صدای سعید میرزایی

التماس دعا

/ 0 نظر / 61 بازدید